Welkom bij Benefit4all

voor iedere situatie een gepaste oplossing!

Heb je een vraag?

(Velden met een * zijn verplicht)

Partneralimentatie en Kinderalimentatie
Partneralimentatie

De sleutel tot alimentatie is “de levensstandaard tijdens het huwelijk”. Dit is één van de maatstaven voor de bepaling van de hoogte van de alimentatie. Het uitgangspunt achter alimentatie is dat, wanneer het huwelijk eindigt, beide partners in staat zouden moeten zijn een levensstandaard te behouden gelijkwaardig aan die tijdens het huwelijk. Als één van de partners het gehele of het overgrote deel van het inkomen verdiende, zal deze partner hoogstwaarschijnlijk een deel moeten afstaan aan de andere partner. Vanuit een fiscaal oogpunt kan de alimentatie betalende partij deze in mindering brengen op het inkomen, terwijl de andere partij de ontvangen alimentatie moet optellen bij het inkomen. De berekening van de wettelijk verschuldigde alimentatie is complex. De mediator beschikt over de middelen deze berekening op een juiste wijze uit te voeren. Echter, bij mediation kunnen partijen zelf de hoogte van de alimentatie bepalen en daarbij afwijken van de wettelijk berekende alimentatie.

Benefit4all helpt met het berekenen van de partneralimentatie en het vastleggen hiervan in het convenant. Tevens informeren we jou en je partner over de financiële en fiscale consequenties, ook als je wilt afwijken van de wettelijke berekeningen. Benefit4all maakt tevens de berekeningen van hetgeen je overhoudt na de scheiding, zodat je beter tot goede afspraken kunt komen. Als je vragen over partneralimentatie hebt, kun je deze aan de mediator voorleggen en kunnen deze vragen tijdens de mediation sessie besproken worden.

Kinderalimentatie

Na de scheiding ben je als ouder van minderjarige kinderen verplicht tot het betalen van de kosten van opvoeding en verzorging van je kinderen. Benefit4all helpt je met het berekenen van de kinderalimentatie en informeert je over de financiële en fiscale consequenties van de gekozen oplossing.

Voor de berekening van de wettelijke kinderalimentatie werkt Benefit4all met een professionele applicatie die ook door Rechtbanken en Gerechtshoven wordt gebruikt voor het maken van de wettelijke berekeningen. Maar ook als je andere afspraken wilt maken dan de wettelijke, helpt Benefit4all je hiermee.

Kortom, met behulp van de mediator van Benefit4all wordt een pijnlijk en vaak moeilijk traject efficiënt en respectvol doorlopen zodat alle partijen en ook de eventuele kinderen die erbij betrokken zijn, daar later in positieve zin op terug kunnen kijken.

Tevreden cliënten

 • 'De coach heeft mij nieuwe inzichten geboden waardoor ik weer vol zelfvertrouwen zit en verder kan. Dankzij het loopbaantraject bij Benefit4all weet ik nu echt wat ik wil'.
  -Saskia
 • 'Mijn ontslag hakte er hard in maar dankzij het professionele en intensieve outplacementtraject bij Benefit4all ben ik nu weer gelukkig in mijn nieuwe job'.
  -Ton
 • 'We zijn weer gelukkig en kunnen samen verder dankzij de professionele begeleiding van de mediator van Benefit4all'.
  -Ferry en Diana
 • 'Na de assertiviteitstraining bij Benefit4all zit ik veel beter in mijn vel en durf ik de confrontaties aan te gaan die ik hiervoor nooit had gedurfd. Ik voel me bevrijd'.
  -Debbie
 • 'De begeleiding was niet altjid even zacht maar wel eerlijk en erg professioneel. Ik ben blij en dankbaar dat ik deze stap eindelijk heb gezet'.
  -Rob
 • 'Dankzij de steun en begeleiding van de mediator tijdens het hele traject, hebben wij de scheiding als een verbetering van onze relatie ervaren'.
  -Kenneth en Netty

Heb je hulp nodig bij het oplossen van je zaak?

Neem dan vandaag nog contact met ons op!