Welkom bij Benefit4all

voor iedere situatie een gepaste oplossing!

Heb je een vraag?

(Velden met een * zijn verplicht)

Vermogensverdeling en Pensioenverdeling

Vermogensverdeling

Bij een echtscheiding dient de boedel verdeeld te worden tussen beide partners. Met de boedel worden alle bezittingen (met een waarde) en alle schulden die er zijn, bedoeld. Veel mensen zien hier erg tegenop. Het is ook heel wat om alles wat je samen hebt opgebouwd, op een goede manier te verdelen. Waar moet je beginnen en hoe kan je dit het best aanpakken?

Benefit4all helpt je op een snelle en professionele wijze alles in onderling overleg te verdelen en vast te leggen.

Benefit4all is erkend MfN-registermediator en familiemediator. Daarnaast is Benefit4all als High Trust aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan zij helpen om met subsidie de echtscheiding en/of de vermogensverdeling te regelen. Als de subsidie wordt toegekend aan één partij of aan beide partijen, dient enkel de wettelijke eigen bijdrage, leges en indien van toepassing eventueel het griffierecht te worden betaald. Kijk voor meer informatie en tarieven ook op www.rechtsbijstand.nl.

Kortom, met behulp van de mediator van Benefit4All wordt een pijnlijk en vaak moeilijk traject, toch efficiënt en respectvol doorlopen zodat alle partijen en ook de eventuele kinderen die erbij betrokken zijn, daar later in positieve zin op terug kunnen kijken.

Pensioenverdeling

Na de scheiding hebben jij en je partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, is opgebouwd. Dit heet de wet ‘pensioenverevening’. Partijen kunnen in de mediation afzien van de wettelijke pensioenverevening en zelf bepalen hoe ze de verdeling van dit pensioen willen regelen. De mediator helpt je hiermee en legt dit ook vast. De pensioenuitvoerder moet wel, binnen 2 jaar na de scheiding, middels het formulier ‘mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ hiervan op de hoogte worden gesteld. Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier niet op tijd? Dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen. Dit is geen handige situatie omdat het inhoudt dat partijen later weer met elkaar in contact moeten treden over het pensioen. Om deze situatie te voorkomen is het belangrijk tijdig de pensioenuitvoerder correct te informeren over de gemaakte afspraken tijdens de scheiding. De mediator van Benefit4all informeert en helpt je hierbij.

Tevreden cliënten

 • 'De coach heeft mij nieuwe inzichten geboden waardoor ik weer vol zelfvertrouwen zit en verder kan. Dankzij het loopbaantraject bij Benefit4all weet ik nu echt wat ik wil'.
  -Saskia
 • 'Mijn ontslag hakte er hard in maar dankzij het professionele en intensieve outplacementtraject bij Benefit4all ben ik nu weer gelukkig in mijn nieuwe job'.
  -Ton
 • 'We zijn weer gelukkig en kunnen samen verder dankzij de professionele begeleiding van de mediator van Benefit4all'.
  -Ferry en Diana
 • 'Na de assertiviteitstraining bij Benefit4all zit ik veel beter in mijn vel en durf ik de confrontaties aan te gaan die ik hiervoor nooit had gedurfd. Ik voel me bevrijd'.
  -Debbie
 • 'De begeleiding was niet altjid even zacht maar wel eerlijk en erg professioneel. Ik ben blij en dankbaar dat ik deze stap eindelijk heb gezet'.
  -Rob
 • 'Dankzij de steun en begeleiding van de mediator tijdens het hele traject, hebben wij de scheiding als een verbetering van onze relatie ervaren'.
  -Kenneth en Netty

Heb je hulp nodig bij het oplossen van je zaak?

Neem dan vandaag nog contact met ons op!