Welkom bij Benefit4all

voor iedere situatie een gepaste oplossing!

Heb je een vraag?

(Velden met een * zijn verplicht)

Vaststellingsovereenkomst en Convenant
De mediator van Benefit4all zorgt ervoor dat alle gemaakte afspraken, zorgvuldig worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst bij een (arbeids-) conflict of in een echtscheidingsconvenant bij scheiding.

De vaststellingsovereenkomst kan, voor meer rechtsgeldigheid, nog worden bekrachtigd door een notariële akte of door een beschikking van de rechter. Ook hiermee kan Benefit4all je helpen.

Bij een ontslag voldoet de vaststellingsovereenkomst die door de werkgever en werknemer wordt ondertekend, als definitief einde van de samenwerking en einde van het arbeidscontract. De vaststellingsovereenkomst die met wederzijds goedvinden tot stand komt en zodanig is opgesteld dat deze voldoet aan de wettelijke eisen, verhindert geen recht op uitkeringen zoals o.a. de WW-uitkering.

Het echtscheidingsconvenant wordt door de beschikking van de Rechter over de echtscheiding, vanzelf rechtsgeldig.

Benefit4all stelt op de meest zorgvuldige manier en rekening houdend met de belangen van alle partijen, de vaststellingsovereenkomst of het convenant op. Vóór ondertekening biedt Benefit4all iedereen ruimschoots de gelegenheid om een second opinion aan te vragen of een derden advies in te winnen. Hiermee betracht zij 100% zorgvuldigheid voor alle partijen.

Tevreden cliënten

 • 'De coach heeft mij nieuwe inzichten geboden waardoor ik weer vol zelfvertrouwen zit en verder kan. Dankzij het loopbaantraject bij Benefit4all weet ik nu echt wat ik wil'.
  -Saskia
 • 'Mijn ontslag hakte er hard in maar dankzij het professionele en intensieve outplacementtraject bij Benefit4all ben ik nu weer gelukkig in mijn nieuwe job'.
  -Ton
 • 'We zijn weer gelukkig en kunnen samen verder dankzij de professionele begeleiding van de mediator van Benefit4all'.
  -Ferry en Diana
 • 'Na de assertiviteitstraining bij Benefit4all zit ik veel beter in mijn vel en durf ik de confrontaties aan te gaan die ik hiervoor nooit had gedurfd. Ik voel me bevrijd'.
  -Debbie
 • 'De begeleiding was niet altjid even zacht maar wel eerlijk en erg professioneel. Ik ben blij en dankbaar dat ik deze stap eindelijk heb gezet'.
  -Rob
 • 'Dankzij de steun en begeleiding van de mediator tijdens het hele traject, hebben wij de scheiding als een verbetering van onze relatie ervaren'.
  -Kenneth en Netty

Heb je hulp nodig bij het oplossen van je zaak?

Neem dan vandaag nog contact met ons op!